ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 17.05.2021 г. ДО 28.05.2021

  • В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8, 10 и 11 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:
  • В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график:
  • Учениците от 8 клас ще учат първа смяна, на втори етаж, съответно в стаи 6, 7, 8 и 9;
  • учениците от 10 клас ще учат първа смяна, на първи етаж. съответно в стаи 1, 2, 4 и к-т Биология;
  • учениците от 11 клас ще учат втора смяна, на първи етаж, съответно в стаи 1, 2, 4 и к-т Биология.