ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10.05.2021 г. ДО 14.05.2021

В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9, 11 и 12 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:

В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8 и 10 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: