ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 26.04.2021 г. ДО 29.04.2021

  • В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9 и 12 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:
  • В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8, 10 и 11 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график:
  • Учениците ще учат на първи етаж, съответно стаи 1, 2, 4 и к-т Биология.