ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12.04.2021 г. ДО 23.04.2021 г.

  • В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8 и 10 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:

Учениците от 8 клас ще учат на втори етаж /съответно стаи 6, 7, 8 и 9/ и ще влизат в училище прз централен вход, а учниците от 10 клас ще бъдат на първи етаж /съответно стаи 1, 2, 3 и 4/ и ще влизат през входа от двора.

  • В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9, 11 и 12 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график:

Връзка към Заповед за обучение от 12.04.2021г. до 23.04.2021г.