ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС от 5.04.2021 г. ДО 7.04.2021 г.

  • В периода от 5.04.2021 г. до 7.04.2021 г. обучението на учениците от 12 клас, записани в дневна форма на обучение, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: