ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 22.03.2021 г. ДО 31.03.2021

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: