ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.04.2021 г. ДО 2.04.2021

В периода от 1.04.2021 г. до 2.04.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: