ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11.03.2021 г. ДО 24.03.2021 г.

В периода от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: