ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.03.2021 г. ДО 17.03.2021 г.

  • В периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9 и 12 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:
  • В периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8, 10 и 11 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: