ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ -ИНФОРМАЦИЯ

От 04.01. 2021 г. до 31.01.2021 г., съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването са преустановени присъствените занятия. Обучението ще се провежда в електронна среда от разстояние/дистанционно/. Обучението за учениците от ПГИТ – Петрич ще е в Teams, като ще се следва седмичното разписание по следния график: