ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ -ИНФОРМАЦИЯ

От 30.11. 2020 г. до 21.12.2020 г., съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването са преустановени присъствените занятия. Обучението ще се провежда от разстояние/дистанционно/. Обучението за учениците от ПГИТ – Петрич ще е в Teams, като ще се следва седмичното разписание по график