От 21.04.2020 г. в ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров“ се въвежда обучение във Виртуална класна стая /ВКС/ в Shkolo.bg