Обучение от разстояние в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед № РД01- 154/26.03.2020 г., с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки ( Заповед № РД01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

… „преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. ….“

СРОКЪТ И ОБХВАТЪТ НА МЕРКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.

Вижте повече