Използвани платформи:


  • Виртуална класна стая Shkolo.bg
  • Oт други източници, но проверени от научна гледна точка от учителите
  • Собствени разработки на учителите и др.