Използвана платформа за обучение в електронна среда от разстояние :


Microsoft Teams

Други платформи и ресурси:
  • Oт други източници, но проверени от научна гледна точка от учителите
  • Собствени разработки на учителите и др.