Графици на обучението

от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Понеделник (присъствено и ОРЕС):

Графикът за присъственото обучение за дните от вторник до петък:

Графикът за ОРЕС за дните от вторник до петък: